Parkovací oprávnění

 Úvod 

Parkovací
oprávnění

Parkoviště a kde parkovat zdarma?

Často kladené dotazy zodpovězené městem Mikulov 

Dokumenty k parkovacímu oprávnění.

Pod odkazy níže naleznete dokumenty, které se vám budou hodit pro vyřízení parkovacího oprávnění.

Parkovací karty města Mikulov lze Zakoupit  v kanceláři TEDOS Mikulov, s. r. o. na ulici Republikánské obrany 1.

Úřední hodiny:
pondělí a středa:
7 - 11 hodin, 12 - 17 hodin

Tel.  +420 539 029 744
Email:  jednatel@tedosmikulov.cz
https://www.tedosmikulov.cz/

image

Parkování v Mikulově
Přehledné tabulkové zobrazení parkovacího systému v Mikulově
Vypracováno na základě nařízení města Mikulov Nařízení města č.4/2021 o vymezení místních komunikací s placeným stáním
Ing.arch. Hrdlička Ivo

Parkovací oprávnění 
Oblast 2
 ulice Náměstí a Kostelní náměstí

první OPRÁVNĚNÍ pro residenty

1 500 Kč/rok

za první parkovací oprávnění vázané na jedno silniční motorové vozidlo vydané osobě, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti


druhÉ OPRÁVNĚNÍ pro residenty

9 000 Kč/rok

za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem ve vymezené oblasti 1 ulic Náměstí a Kostelní náměstí ve stejné bytové jednotce, rodinném domě, vázanou na jedno silniční motorové vozidlo


OPRÁVNĚNÍ PRO firmy

4 500 Kč/rok

 za parkovací oprávnění vázané na jedno silniční motorové vozidlo vydané právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti (na jednu provozovnu nebo sídlo firmy možno vydat pouze jedno parkovací oprávnění)


Parkovací oprávnění
Oblast 3
Ulice Mlýnská, 1. května část ul. 1. května od křižovatky s ulicí Kamenný Řádek po křižovatku s ul. Bezručova,  Wolkerova,  Havlíčkova, Školní,  Růžová,  Venušina, Erbenova, Habánská,  Hraničářů, Nádražní část ul. Nádražní od křižovatky s ul. Hraničářů po ul. 28. října,  St. Živného,  Vinařská, Zdeňka Nejedlého, Kpt. Jaroše,  Větrná,  Pod Strání, Nová,  Vídeňská část ul. Vídeňská od křižovatky s ul. Valtická po křižovatku s ul. U Celnice, U Bažantnice,  Na Hradbách, Republikánské obrany u fotbalového hřiště, Republikánské obrany naproti koupaliště, Na Jámě, Kozí Hrádek, Střelnická, Lidická, U Lomu Ulice Majakovského Ulice Gorkého Ulice Sadová , Pod Hájkem,  Marie Majerové, Husova, Zámecká,  Kapucínská, Purkyňova

Oblast 4
Ulice Svobody, Vrchlického vč. parkoviště vedle Penzionu U sv. Urbana, Ulice Alf. Muchy včetně parkoviště u Mototechny, Vinohrady, Česká, ulice Vídeňská část ul. Vídeňská od křižovatky s ul. Svobody a ul. Alf. Muchy po křižovatku s ul. Koněvova,   Koněvova, Poštovní, ulice Brněnská část ul. Brněnská od křižovatky s Kostelním náměstím po křižovatku s ul. 22. dubna, ulice 1. května část ul. 1. května od křižovatky s ul. Koněvova po křižovatku s ul. Kamenný řádek  

první OPRÁVNĚNÍ pro residenty

600 Kč/rok

za první parkovací oprávnění vázané na jedno silniční motorová vozidlo vydané osobě, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti, 


další OPRÁVNĚNÍ pro residenty

2 400 Kč/rok

za každé další parkovací oprávnění vázané na jedno silniční motorové vozidlo vydané osobě, které bylo vydáno první parkovací oprávnění nebo osobě, která má místo trvalého pobytu ve stejné bytové jednotce, rodinném domě nebo je vlastníkem téže nemovitosti ve vymezené oblasti jako osoba, které bylo vydáno první parkovací oprávnění, 


první OPRÁVNĚNÍ pro firmy

3 000 Kč/rok

za parkovací oprávnění vázané na jedno silniční motorové vozidlo vydané právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti (na jednu provozovnu nebo sídlo firmy možno vydat pouze jedno toto parkovací oprávnění) 


druhÉ OPRÁVNĚNÍ pro firmy

3 600 Kč/rok

za druhé parkovací oprávnění vázané na jedno silniční motorové vozidlo vydané právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti (na jednu provozovnu nebo sídlo firmy možno vydat pouze jedno toto parkovací oprávnění) 


Další sazby

Cena parkovacího oprávnění, které umožní stání v oblastech 3 a 4 dle Přílohy k Nařízení č. 4/2021
6000 Kč/rok 

Cena parkovacího oprávnění, které umožní parkování v oblastech 2 až 4 dle Přílohy k Nařízení č. 4/2021 silničního motorového vozidla provozovaného právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání podle zvláštního právního předpisu které vykonávají služby (servisní parkovací oprávnění) ve vymezených oblastech, vázané na motorové vozidlo a registrační značku, a to po dobu poskytování služby v čase od 6.00 do 20.00 hod.  
100 Kč/den

Cena parkovacího oprávnění vázané na silniční motorové vozidlo, která umožní parkování v oblasti 3 a 4 dle Přílohy k Nařízení č. 4/2021 pro silniční motorové vozidlo používané zaměstnancem zaměstnavatele se sídlem nebo provozovnou na území města Mikulov v oblasti 2 až 4, po doložení pracovního vztahu, a to v době od 06:00 - 20:00 hodin, pro zaměstnance města Mikulov vykonávající práci strážníka Městské policie Mikulov v době od 00:00 do 24:00 hodin. 
600 Kč/rok

Další informace

Platnost parkovacího oprávnění pro běžný kalendářní rok začíná dne 1. 12. předchozího kalendářního roku a končí dnem 31. 1. následujícího kalendářního roku. 

Při vydání parkovacího oprávnění na část kalendářního roku, se jeho cena stanoví poměrným způsobem dle počtu i započatých kalendářních měsíců, nejméně však v částce 100,- Kč. Platnost parkovacího oprávnění vydaného pro zbývající část kalendářního roku končí dnem 31. 1. následujícího kalendářního roku. 

Ceník nabývá účinnosti dnem 1.1.2022.