Často kladené otázky

 Úvod 

Parkovací
oprávnění

Parkoviště a kde parkovat zdarma?

Často kladené dotazy zodpovězené městem Mikulov

Často kladené dotazy zodpovězené městem Mikulov
Aktualizace 24.4.2022

image

 "Dotazy byly zaslány a zodpovězeny městem Mikulov. 

Ing. et Ing. Stanislav Mach
Projektant, spoluzakladatel Mikulovprojekt, aktivní občan.

 • Bude možné si parkovací kartu vyřídit přes internet? 

Momentálně ne, ale v příštím roce s touto možností již počítáme.


 • Mám penzion a chtěl bych parkovacích oprávnění pro hosty. Je parkovací oprávnění za 6000Kč vázáno na SPZ vozidla?


Parkovací oprávnění si můžete pořídit je ale vázáno na SPZ vozidla za cenu 6000,-Kč.

 • Dojíždím do Mikulova do práce mohu si taky koupit parkovací oprávnění? Co k tomu budu potřebovat? 


Je možné zakoupit kartu pro zaměstnance, sídlo nebo provozovna zaměstnavatele musí však být v oblasti 2,3,4, parkování je potom možné v oblasti 3 a 4, od 6:00 do 24:00, cena je 600,-Kč, podmínky pro vydání jsou na stránkách TEDOS.

 • Proč neplatí parkovací systém v celém Mikulově? 

Zatím se nejeví jako nutné zavádět parkovací systém po celém městě, do budoucna je však možné rozšíření o další ulice, záleží na tlaku turistů.


 • Když nevlastním nemovitost a ani nemám trvalý pobyt můžu taky získat parkovací oprávnění a za kolik? 

Můžete, za cenu 6000,-Kč, je vázané na SPZ.


 • Mám trvalý pobyt na městském úřadě a bydlím na sídlišti v pronájmu kolik zaplatím za parkovací oprávnění? 


Pokud má občan trvalý pobyt na Městském úřadě může si zakoupit parkovací oprávnění do oblasti 3 a 4. první za 600,-Kč každé další za 2400,-Kč.


 • Jak je řešeno parkování návštěv (rodina, příbuzní), které nemají parkovací oprávnění?

Návštěvy mohou parkovat hodinu zdarma. Delší návštěvy mohou využít parkoviště Jiráskova.


 • Z jakého důvodu musí obyvatel města platit min. 600Kč/rok


Původní cena parkovací karty byla stanovena již v minulosti na částku 500,-Kč, částka korespondovala s náklady na zavedení parkovacích karet, její zvýšení bylo provedeno na základě požadavku společnosti TEDOS aby byla částka dělitelná 12.(v přepočtu 50,-Kč na měsíc)

 • Je možné v rámci jedné Oblasti parkovat kdekoliv? 


Je možné parkovat kdekoliv na vyznačených parkovacích místech, mimo parkoviště zahrnutá do první Oblasti 1, tam pouze 60 min na pakovací hodiny, jinak na základě zaplacení parkovného. Další výjimkou je potom Oblast 2, kam je vjezd omezen, tudíž i parkovaní.

 • Jak je řešeno parkování mezi Oblastmi? Bydlím v Oblasti 2 a maminku mám v Oblasti 4 mohu u ní parkovat když jdu na návštěvu?


Pokud budete držitelem parkovacího oprávnění pro oblast 2, můžete parkovat na vyznačených parkovacích místech v oblasti 2, 3 a 4.

 • Může parkovací kartu dostat každý občan s trvalým pobytem bez toho aniž by dokládal jestli je majitel vozidla?

Vydání parkovacího oprávnění je vázáno na místo trvalého pobytu a na bytovou jednotku nebo rodinný dům, tzn. každé další parkovací oprávnění je zpoplatněno částkou 2400,-Kč za rok, v Oblasti 3 a 4, bez ohledu, zda žadatel je nebo není vlastníkem vozidla. V případě, že žadatel není vlastníkem vozidla (služební, leasing apod.) dokládá dokumenty o zapůjčení služebního vozidla, případně leasingu.

 • Můžu stát na nevyznačeném místě před vjezdem do mého domu nebo dostanu pokutu ?


Ano můžete dostat pokutu, pokud je v zóně umístěna značka parkování pouze na vyznačených parkovacích místech.

 • Dostanu pokutu při stání mimo vyznačené parkovací stání?

V parkovacích zónách se počítá s postupným vyznačením parkovacích míst a doplněním dopravní značky zákaz parkování mimo vyznačená parkovací místa, v případě parkování mimo vyznačené parkovací místo můžete tedy dostat pokutu.

 • Prodává se parkovacích oprávnění více než je parkovacích míst? 


Ano, parkovací oprávnění je, oprávnění parkovat ve vymezené zóně, nikoliv předplatné parkovacího místa, to by bylo za zcela jinou částku, jednalo by se už o pronájem.

 • Kdo je provozovatel systému parkování?

Tedos Mikulov


 • Proč nejsou rezidenční místa označena modře?

Modré označení rezidenčních zón, nám nebylo PČR doporučeno, neboť nenahrazuje svislé dopravní značení. Nicméně do budoucna je možné, že až se parkovací systém ustálí a nebude se měnit, přistoupíme i k tomuto vyznačení. Je však poměrně nákladné, a proto chceme s tímto vyznačením počkat.


 • Kdo navrhoval rozmístění parkovacích míst na ulici?


Rozmístění parkovacích míst vychází z možností na jednotlivých ulicích bylo navrženo odbornou firmou, tak aby odpovídalo zákonným normám a také schválení a připomínkám PČR.